Nemzetközi válások képe

Nemzetközi válások

Korábban szokás volt azonos nemzetiségű vagy azonos származású valakit feleségül venni. Manapság egyre gyakoribbak a házasságok a különböző nemzetiségű emberek között. Sajnos Hollandiában a házasságok 40% -a válással végződik. Hogyan működik ez, ha valaki más országban él, mint amelyikben házasságot kötött?

Kérelem benyújtása az EU-n belül

A 2201/2003 / EK rendelet (vagy: Brüsszel IIa. Bis) 1. március 2015-je óta az EU összes országára alkalmazandó. Ez szabályozza a házassági ügyekben a bíróságok joghatóságát, elismerését és végrehajtását, valamint a szülői felelősséget. Az EU szabályai a válásra, a különválásra és a házasság érvénytelenítésére vonatkoznak. Az EU-n belül a bíróság joghatósága szerinti országban kérelmet lehet benyújtani a házasság felbontására. A bíróság hatáskörrel rendelkezik az országban:

  • Ahol mindkét házastárs szokásos tartózkodási helye van.
  • Ennek mindkét házastársa állampolgár.
  • Ahol a válást együttesen kérik.
  • Ha az egyik partner válást kér, a másik szokásos tartózkodási helye.
  • Ha a partner szokásos tartózkodási helye legalább 6 hónap, és az adott ország állampolgára. Ha nem állampolgár, a petíciót akkor lehet benyújtani, ha ez a személy legalább egy éve az országban él.
  • Hol volt az egyik partner szokásos tartózkodási helye, és hol tartózkodik az egyik partner.

Az EU-n belül az a bíróság rendelkezik joghatósággal, hogy döntést hozzon a házasság felbontásáról. A válást kimondó bíróság dönthet a bíróság országában élő gyermekek szülői felügyeletéről is. A válásra vonatkozó uniós szabályok nem vonatkoznak Dániára, mert ott nem fogadták el a Brüsszel IIa.

Hollandiában

Ha a házaspár nem Hollandiában él, akkor Hollandiában elválni csak akkor lehet, ha a házastársak mindketten holland állampolgárságúak. Ha nem ez a helyzet, a holland bíróság különleges körülmények között nyilváníthatja magát illetékesnek, például ha külföldön nem lehet válni. Még ha a házaspár külföldön is házasok, Hollandiában kérhetik a válást. Feltétel, hogy a házasságot a holland lakóhely szerinti anyakönyvi nyilvántartásba vegyék. A válás következményei külföldön eltérőek lehetnek. Egy uniós ország válási határozatát más EU-országok automatikusan elismerik. Az EU-n kívül ez jelentősen eltérhet.

A válás következményekkel járhat valakinek hollandiai tartózkodási helye tekintetében. Ha az élettársnak azért van tartózkodási engedélye, mert élettársával Hollandiában élt, fontos, hogy új feltételekkel kérjen új tartózkodási engedélyt. Ha ez nem történik meg, a tartózkodási engedély visszavonható.

Melyik törvény alkalmazandó?

A válásra nem feltétlenül kell alkalmazni annak az országnak a jogát, ahol a válási kérelmet benyújtják. Előfordulhat, hogy a bíróságnak külföldi törvényeket kell alkalmaznia. Ez Hollandiában fordul elő gyakrabban. Az ügy egyes részeinél fel kell mérni, hogy a bíróság rendelkezik-e illetékességgel és melyik törvényt kell alkalmazni. Ebben fontos szerepet játszik a nemzetközi magánjog. Ez a törvény a jogi területek olyan ernyőfogalma, amelyben több ország is érintett. 1. január 2012-jén a holland polgári törvénykönyv 10. könyve hatályba lépett. Ez tartalmazza a nemzetközi magánjog szabályait. A fő szabály az, hogy a holland bíróság a házasság felbontására vonatkozó holland törvényeket alkalmazza, függetlenül a házastársak állampolgárságától és lakóhelyétől. Ez akkor más, ha a házaspár nyilvántartásba vette a jogválasztását. A házastársak ezt követően választják meg a válási eljárásukra alkalmazandó jogot. Ez megtehető a házasság megkötése előtt, de később is. Ez akkor is lehetséges, ha válni készül.

A házassági vagyonjogi rendszerekről szóló rendelet

A 29. január 2019-én vagy azt követően kötött házasságokra a 2016/1103 / EU rendeletet kell alkalmazni. Ez a rendelet szabályozza az alkalmazandó jogot és a házassági vagyonjogi rendszerek ügyében hozott határozatok végrehajtását. Az általa megállapított szabályok meghatározzák, hogy mely bíróságok dönthetnek a házastársak vagyonáról (illetékesség), melyik törvény alkalmazandó (kollíziós jog), és hogy a másik ország bíróságának ítéletét el kell-e ismerni és végrehajtani a másiknak (elismerés) és végrehajtás). A Brüsszel IIa rendelet szabályai szerint elvileg ugyanazon bíróság rendelkezik joghatósággal. Ha nem választottak törvényt, annak az államnak a jogát kell alkalmazni, ahol a házastársak első közös lakóhelyük van. Közös szokásos tartózkodási hely hiányában mindkét házastárs állampolgársága szerinti állam jogát kell alkalmazni. Ha a házastársak nem azonos állampolgársággal rendelkeznek, annak az államnak a jogát kell alkalmazni, amelyhez a házastársak állnak a legszorosabb kapcsolatban.

A rendelet tehát csak a házassági vagyonra vonatkozik. A szabályok meghatározzák, hogy alkalmazni kell-e a holland törvényeket, tehát az általános vagyonközösséget vagy a korlátozott vagyonközösséget vagy a külföldi rendszert. Ennek számos következménye lehet az eszközei szempontjából. Ezért bölcs dolog jogi tanácsot kérni például egy jogválasztási megállapodásról.

Házasságkötés előtti tanácsért, vagy válás esetén tanácsért és segítségért forduljon a családjogi ügyvédekhez. Law & More. At Law & More megértjük, hogy a válás és az azt követő események messzemenő következményekkel járhatnak az életedben. Ezért személyes megközelítést alkalmazunk. Veled és esetleg volt partnereddel együtt a dokumentáció alapján meghatározhatjuk jogi helyzetét az interjú során, és megpróbálhatjuk rögzíteni elképzeléseit vagy kívánságait. Ezen felül segíthetünk Önnek egy esetleges eljárásban. Az ügyvédek itt: Law & More szakértők vagyunk a személyes és a családjog területén, és szívesen végigvezetik Önt, esetleg a partnerével együtt, a válási folyamat során.

Law & More