A munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei... kép

A munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei…

A munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei a munkafeltételekről szóló törvény szerint

Bármilyen munkát is végez, Hollandiában az az alapelv, hogy mindenki biztonságosan és egészségesen tudjon dolgozni. Ennek az előfeltevésnek az a víziója, hogy a munka nem vezethet testi vagy lelki megbetegedésekhez, és ennek következtében egyáltalán nem vezethet halálhoz. Ezt az elvet a gyakorlatban a munkakörülményekről szóló törvény garantálja. Ennek a törvénynek tehát a jó munkakörülmények előmozdítása, valamint a munkavállalók betegségeinek és munkaképtelenségének megelőzése a célja. Ön munkaadó? Ebben az esetben az egészséges és biztonságos munkakörnyezetnek a munkakörülményekről szóló törvény szerinti gondoskodása elvben Önre hárul. Vállalkozásán belül nemcsak az egészséges és biztonságos munkavégzéshez elegendő ismerettel kell rendelkezni, hanem a munkavállalók felesleges veszélyeinek elkerülése érdekében a munkafeltételekről szóló törvény irányelveit is be kell tartani. Ön alkalmazott? Ebben az esetben az egészséges és biztonságos munkakörnyezet mellett néhány dolgot is elvárnak tőled.

A munkavállaló kötelezettségei

A munkakörülményekről szóló törvény szerint végső soron a munkáltató felel a munkakörülményekért az alkalmazottjával együtt. Munkavállalóként ezért hozzá kell járulnia az egészséges és biztonságos munkahely létrehozásához. Pontosabban, munkavállalóként, tekintettel a munkakörülményekről szóló törvényre, Ön köteles:

  • a munkaeszközök és a veszélyes anyagok megfelelő használata;
  • ne változtassa meg és / vagy távolítsa el a munkaeszközök védelmét;
  • a munkáltató által rendelkezésre bocsátott egyéni védőeszközök / segédeszközök helyes használata és megfelelő helyen történő tárolása;
  • együttműködés a szervezett tájékoztatás és oktatás terén;
  • tájékoztatni a munkáltatót a vállalat egészségére és biztonságára megfigyelt kockázatokról;
  • szükség esetén a munkáltató és más szakértők (például a megelőzésért felelős tisztviselő) segítése kötelezettségeik teljesítésében.

Röviden: felelősségteljesen kell viselkednie munkavállalóként. Ezt úgy teszi, hogy a munkakörülményeket biztonságos módon használja, és munkáját biztonságos módon végzi, hogy ne veszélyeztesse önmagát és másokat.

A munkáltató kötelezettségei

Az egészséges és biztonságos munkakörnyezet biztosítása érdekében Önnek mint munkáltatónak a lehető legjobb munkakörülményekre irányuló politikát kell folytatnia. A munkakörülményekről szóló törvény iránymutatást ad ennek a politikának és az annak megfelelő munkakörülményeknek. Például a munkakörülmények politikájának minden esetben a következőkből kell állnia kockázatleltár és értékelés (RI&E). Munkaadóként írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a munka milyen kockázatokkal jár az alkalmazottai számára, hogyan kezelik ezeket az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokat a vállalatán belül, és melyek már munkahelyi balesetek formájában. A prevenciós tiszt segít a kockázatleltár elkészítésében és értékelésében, valamint tanácsokat ad a jó egészségvédelmi és biztonsági politikával kapcsolatban. Minden vállalatnak ki kell jelölnie legalább egy ilyen prevenciós tisztet. Ez nem lehet a vállalaton kívüli személy. 25 vagy kevesebb alkalmazottat foglalkoztat? Akkor maga is megelőzési tisztként járhat el.

Az egyik kockázat, amellyel bármely alkalmazottat foglalkoztató vállalat szembesülhet, a hiányzás. A munkafeltételekről szóló törvény szerint Önnek mint munkáltatónak tehát rendelkeznie kell a betegség hiánya politikája. Hogyan kezeli munkáltatóként a távollétet, amikor az a vállalatán belül történik? A kérdésre adott választ világos, megfelelő módon kell rögzítenie. Azonban egy ilyen kockázat megvalósulásának esélyének csökkentése érdekében tanácsos a időszakos foglalkozás-egészségügyi vizsgálat (PAGO) a vállalatán belül végezzük. Egy ilyen vizsgálat során a cégorvos leltárt készít arról, hogy a munka miatt tapasztal-e egészségügyi problémákat. Az ilyen kutatásban való részvétel nem kötelező az alkalmazottainak, de nagyon hasznos lehet, és hozzájárulhat az alkalmazottak egészséges és létfontosságú köréhez.

Ezenkívül az egyéb előre nem látható kockázatok megelőzése érdekében ki kell jelölnie egy házon belüli vészhelyzeti reagálási csoport (BHV). A vállalat katasztrófavédelmi tisztje arra van kiképezve, hogy az alkalmazottak és az ügyfelek biztonságot nyújtsanak vészhelyzet esetén, és ezért hozzájárulnak a vállalat biztonságához. Ön maga döntheti el, hogy melyiket és hány embert jelöl ki sürgősségi reagálási tisztnek. Ez vonatkozik a vállalat vészhelyzet-elhárítási módjára is. Figyelembe kell azonban vennie cégének méretét.

Monitoring és megfelelés

A hatályos törvények és rendeletek ellenére Hollandiában még mindig évente bekövetkeznek olyan munkabalesetek, amelyeket a munkáltató vagy a munkavállaló könnyen meg tudott volna előzni. A munkafeltételekről szóló törvény puszta megléte nem mindig tűnik elegendőnek annak biztosításához, hogy mindenkinek képesnek kell lennie arra, hogy biztonságosan és egészségesen dolgozzon. Ezért ellenőrzi az SZW Felügyelőség, hogy a munkaadók, de azt is, hogy a munkavállalók betartják-e az egészséges, biztonságos és tisztességes munka szabályait. A munkakörülményekről szóló törvény szerint a Felügyelet vizsgálatot indíthat, ha baleset történt, vagy amikor az üzemi tanács vagy szakszervezet kérte. Ezenkívül a Felügyelőség messzemenő hatáskörrel rendelkezik, és az együttműködés ebben a vizsgálatban kötelező. Ha a felügyelőség megállapítja a munkakörülményekről szóló törvény megsértését, a munka leállítása nagy pénzbírságot vagy bűncselekményt / gazdasági bűncselekményt vonhat maga után. Az ilyen nagy horderejű intézkedések megelőzése érdekében tanácsos munkáltatóként, de munkavállalóként is betartani a munkafeltételekről szóló törvény minden kötelezettségét.

Van kérdése erről a blogról? Ezután vegye fel a kapcsolatot Law & More. Ügyvédeink szakértők a munkajog területén, és szívesen adnak tanácsot.

Adatvédelmi beállítások
Cookie-kat használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében a weboldalunk használata során. Ha szolgáltatásainkat egy böngészőn keresztül használja, akkor a böngésző beállításain keresztül korlátozhatja, blokkolhatja vagy törölheti a sütiket. Olyan harmadik felektől származó tartalmakat és szkripteket is használunk, amelyek nyomonkövetési technológiákat használhatnak. Az alábbiakban szelektíven megadhatja beleegyezését az ilyen harmadik felek beágyazásának engedélyezéséhez. Az általunk használt cookie-król, az általunk gyűjtött adatokról és azok feldolgozásáról a teljeskörű tájékoztatásért ellenőrizze a weboldalunkat Adatkezelési tájékoztató
Law & More B.V.