Felmondási feltételek a munkaszerződésben

Felmondási feltételek a munkaszerződésben

A munkaszerződés megszüntetésének egyik módja a feloldó feltétel bevitele. De milyen feltételek mellett lehet feloldó feltételt munkaszerződésbe foglalni, és mikor szűnik meg a munkaszerződés e feltétel bekövetkezte után?

Mi az a megoldási feltétel? 

A munkaszerződés megszövegezésekor a szerződési szabadság a felekre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a felek maguk határozhatják meg, mit tartalmazzon a megállapodás. Például lehetőség van arra, hogy a munkaszerződésben feloldó feltétel szerepeljen.

A feloldó feltétel azt jelenti, hogy a szerződésben egy eseményt vagy feltételt tartalmazó rendelkezés szerepel. Amikor ez az esemény bekövetkezik, vagy a feltétel bekövetkezik, a munkaszerződés a törvény erejénél fogva megszűnik. Ez azt jelenti, hogy a szerződés felmondás vagy felmondás nélkül szűnik meg.

Resolutív feltétel használatakor annak lennie kell bizonytalan hogy a feltétel életbe lép. Nem elég tehát, ha már biztos, hogy a feltétel életbe lép, hanem csak az, hogy a hatálybalépés időpontja még mindig meghatározás alatt áll.

Melyik munkaszerződésben szerepelhet feloldó feltétel?

A határozatlan idejű munkaszerződésnél feloldó feltétel is szerepelhet. A munkaszerződés (a feloszlatási feltétel hatálybalépése nélkül) határozatlan időre szól. A munkaszerződés csak akkor szűnik meg, ha a feloldó feltétel bekövetkezik.

Ugyanez a javaslat vonatkozik a határozott idejű munkaszerződésre is. A szerződésben feloldó feltétel is szerepelhet. A munkaszerződés, mint egy rendes szerződés (a feloldó feltétel megadása nélkül) a szerződés időtartamára szól. A munkaszerződés csak akkor szűnik meg, ha a feloldó feltétel bekövetkezik.

Példák a feloldó feltételre

A határozott feltételre példa az oklevél megszerzése. Például a munkáltató kötelezhető arra, hogy meghatározott oklevéllel rendelkező munkavállalókat alkalmazzon. Ebben az esetben a munkaszerződés olyan határozati feltételt tartalmazhat, amely szerint a munkavállalónak egy bizonyos időn belül meg kell szereznie az oklevelet. Ha ezen időn belül nem szerzi meg az oklevelet, a munkaszerződés a törvény erejénél fogva megszűnik.

Egy másik példa a vezetői engedély megléte. Ha elveszik a taxis vezetői engedélyét, ami a munkaszerződésében feloldó feltételként szerepel, az a törvény erejénél fogva megszűnik.

Utolsó példa a VOG-nyilatkozat benyújtásának kötelezettsége. Bizonyos munkakörökben (például tanárok, tanársegédek és ápolónők) törvény írja elő a magatartási tanúsítványt.

Ezután a munkaszerződésbe bele lehet foglalni, hogy a munkavállaló meghatározott időn belül köteles VOG-t kiállítani. A munkavállaló ezt elmulasztja? Ekkor a munkaszerződés a törvény erejénél fogva megszűnik.

Milyen követelmények vonatkoznak a feloldó feltétel felvételére?

Feloldó feltétel csak meghatározott feltételek mellett szerepelhet a munkaszerződésben.

  • Először is, a feltételnek objektíven meghatározhatónak kell lennie. Mindenki számára világosnak kell lennie, hogy a feloldó feltétel mikor lépett életbe. Ne legyen helye a munkáltató látásának (például a munkaszerződés törvény erejénél fogva megszűnik, ha a munkavállaló nem teljesít).
  • Másodszor, a feltétel nem sértheti a felmondási törvényben foglalt felmondási tilalmakat (pl. az előfeltétel nem olvasható: terhesség vagy betegség esetén a munkaszerződés jogerősen megszűnik).
  • Harmadszor, bizonytalannak kell lennie, hogy az állapot bekövetkezik. Így nem szabad azt feltételezni, hogy az állapot bekövetkezik, és csak a bekövetkezés időpontja nem tisztázott.
  • Végül a munkáltatónak azonnal hivatkoznia kell a feloldó feltételre, amint az bekövetkezett. Így nincs felmondási idő.

További kérdései vannak a feloldó feltétellel kapcsolatban, vagy általános kérdései vannak egy munkaszerződés és szeretne tanácsot kapni? Ha igen, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Munkajogászaink örömmel segítenek Önnek!

Law & More