A Holland Vagyonhivatal felügyeleti törvényének módosítása

A Holland Vagyonkezelői Iroda Felügyeleti Törvénye szerint a következő szolgáltatás minősül bizalmi szolgáltatásnak: lakóhely biztosítása jogi személy vagy társaság számára, kiegészítő szolgáltatások nyújtásával együtt. Ezek a kiegészítő szolgáltatások többek között jogi tanácsadást nyújthatnak, az adóbevallások gondozását és az éves beszámoló elkészítéséhez, értékeléséhez vagy ellenőrzéséhez vagy az üzleti adminisztrációhoz kapcsolódó tevékenységek elvégzését foglalják magukban. A gyakorlatban a lakóhely és a kiegészítő szolgáltatások nyújtása gyakran elkülönül; ezeket a szolgáltatásokat nem ugyanaz a fél nyújtja. A kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó fél az ügyfelet kapcsolatba hozza egy lakóhellyel rendelkező partnerrel, vagy fordítva. Ily módon mindkét szolgáltató nem tartozik a Holland Vagyonkezelői Iroda felügyeleti törvényének hatálya alá.

However, with a Memorandum of Amendment of June 6, 2018, a proposal was made to impose a prohibition on this separating of services. This prohibition entails that service providers are proving a trust service according to the Dutch Trust Office Supervision Act when they provide services that are aimed both at the provision of domicile and at the  provision of additional services. Without a permit, a service provider is therefore no longer allowed to provide additional services and to subsequently bring the client in contact with a party that provides domicile. Furthermore, a service provider who does not have a permit may not act as an intermediary by bringing a client in contact with various parties who can provide domicile and provide additional services. The bill to amend the Dutch Trust Office Supervision Act is now in the Senate. When this bill is adopted, this will have major consequences for many companies; a lot of companies will have to apply for a permit under the Dutch Trust Office Supervision Act in order to continue their current activities.

Megosztás