Szponzori elismerés

Szponzori elismerés

A cégek rendszeresen hoznak külföldről alkalmazottakat Hollandiába. A szponzorként való elismerés kötelező, ha cége tartózkodási engedélyt szeretne kérni az alábbi tartózkodási célok valamelyikére: magasan képzett migráns, az EU 2016/801 irányelv értelmében vett kutatók, tanulmányok, au pair vagy csere.

Mikor pályázik szponzorként az elismerésre?

Pályázni lehet az IND-hoz cégként szponzorként való elismerésért. A szponzorként való elismerés négy kategóriája a foglalkoztatás, a kutatás, a tanulás vagy a csere.

Foglalkoztatás esetén jöhetnek a tartózkodási engedélyek tudásmigráns lét, munkavállalói munkavégzés, szezonális munkavégzés, tanulószerződéses gyakorlati képzés, cégen belüli áthelyezés, vagy a munkavállalók esetében a tartózkodási cél érdekében. Európai kék kártya. A kutatás tekintetében az EU 2016/801 irányelvben foglaltak szerinti kutatási célú tartózkodási engedélyt lehetett kérni. A tanulmányi kategória a tanulmányi célú tartózkodási engedélyekre vonatkozik. Végül a cserekategória olyan tartózkodási engedélyeket foglal magában, amelyek célja kulturális csere vagy au pair.

A szponzori elismerés feltételei

A szponzori elismerés iránti kérelem elbírálásakor a következő feltételek érvényesek:

  1. Bejegyzés a cégjegyzékbe;

Cégét be kell jegyezni a Cégjegyzékbe.

  1. Vállalkozásának folyamatossága és fizetőképessége kellőképpen biztosított;

Ez azt jelenti, hogy cége minden pénzügyi kötelezettségének huzamosabb ideig eleget tud tenni (folytonosság), és a cég képes lesz a pénzügyi visszaeséseket elviselni (fizetőképesség).

A Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tanácsot adhat az IND-nek a vállalat folytonosságát és fizetőképességét illetően. Az RVO akár 100 pontos pontrendszert alkalmaz az induló vállalkozásoknál. Kezdő vállalkozó az a vállalkozás, amely kevesebb mint másfél éve létezik, vagy még másfél éve nem folytat üzleti tevékenységet. Az induló vállalkozásnak legalább 50 ponttal kell rendelkeznie ahhoz, hogy az RVO pozitív véleményt kapjon. Elegendő ponttal és így pozitív véleménnyel a céget referensként ismerik el.

A pontrendszer a holland Kamer van Koophandelnél történő regisztrációból áll (KvK) és az üzleti tervet. Először az RVO ellenőrzi, hogy a cég be van-e jegyezve a KvK. Azt is megvizsgálja, hogy történt-e változás például a részvényesekben vagy a partnerekben a szponzori elismerés iránti kérelem benyújtása óta, de azt is, hogy történt-e felvásárlás, moratórium vagy csőd.

Ezt követően értékelik az üzleti tervet. Az RVO értékeli az üzleti tervet a piaci potenciál, a szervezettség és a vállalati finanszírozás alapján.

Az első kritérium, a piaci potenciál értékelésekor az RVO megvizsgálja a terméket vagy szolgáltatást, és piacelemzést készít. A terméket vagy szolgáltatást jellemzői, alkalmazása, piaci igénye és egyedi értékesítési pontja alapján értékelik. A piacelemzés minőségi és mennyiségi, és a saját üzleti környezetére összpontosít. A piacelemzés többek között a potenciális ügyfelekre, a versenytársakra, a belépési korlátokra, az árpolitikára és a kockázatokra összpontosít.

Ezt követően az RVO a második kritériumot, a vállalat szervezetét értékeli. Az RVO figyelembe veszi a cég szervezeti felépítését és a kompetenciák megoszlását.

Az utolsó kritériumot, a finanszírozást az RVO a fizetőképesség, a forgalom és a likviditási előrejelzés alapján értékeli. Lényeges, hogy a társaság három évig viselje a jövőbeni pénzügyi nehézségeket (fizetőképesség). Ezenkívül a forgalom-előrejelzésnek elfogadhatónak kell lennie, és összhangban kell lennie a piaci potenciállal. Végül – három éven belül – a tényleges üzleti tevékenységből származó cash flow pozitív legyen (likviditási előrejelzés).

  1. Cége nincs csődben, vagy még nem kapott moratóriumot;
  2. A kérelmező vagy a vállalkozásban közvetlenül vagy közvetve részt vevő természetes vagy jogi személyek vagy vállalkozások megbízhatósága kellően bizonyított;

A következő példák olyan helyzetek illusztrálására szolgálnak, amikor az IND úgy ítéli meg, hogy nincs megbízhatóság:

  • Ha az Ön cége vagy az érintett (jogi) személyek egy évben háromszor mentek csődbe, mielőtt szponzorként pályáztak volna.
  • Vállalkozása négy évvel a szponzori elismerésért folyamodás előtt adóbüntetést kapott.
  • Az Ön cége három vagy több pénzbírságot kapott a külföldiekről szóló törvény, a külföldiek foglalkoztatásáról szóló törvény vagy a minimálbérről és az üdülési minimálbérről szóló törvény alapján a támogatóként való elismerés iránti kérelem benyújtását megelőző négy évben.

A fenti példákon kívül az IND jó magatartási tanúsítványt (VOG) kérhet a megbízhatóság értékeléséhez.

  1. A kérelmező vagy a társasággal közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban álló jogi személyek vagy társaságok szponzori elismerését a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző öt éven belül visszavonták;
  2. A kérelmező teljesíti a külföldi állampolgár Hollandiában való tartózkodási vagy tartózkodási céljával kapcsolatos követelményeket, amelyek magukban foglalhatják a magatartási kódex betartását és betartását.

A fenti feltételeken túlmenően, amelyeknek teljesülniük kell, további feltételek is léteznek a kutatás, tanulás és csere kategóriákban.

A „Szponzorként való elismerés” eljárás

Ha az Ön cége megfelel a leírt feltételeknek, akkor az IND-nél jelentkezhet szponzori elismerésre az „Elismerés szponzorként” jelentkezési lap kitöltésével. Összegyűjti az összes szükséges dokumentumot, és csatolja a kérelemhez. A hiánytalan kérelmet a kért dokumentumokkal együtt postai úton kell eljuttatni az IND-hoz.

Miután elküldte a szponzori elismerés iránti kérelmét, levelet kap az IND-tól a jelentkezési díjjal. Ha kifizette a jelentkezést, az IND-nak 90 napja van, hogy döntsön a kérelméről. Ez a döntési határidő meghosszabbítható, ha a kérelme nem teljes, vagy további vizsgálatra van szükség.

Az IND ezután dönt a szponzori elismerés iránti kérelméről. Ha kérelmét elutasítják, kifogást nyújthat be. Ha a céget szponzorként ismerik el, akkor Önt az IND weboldalán az elismert szponzorok nyilvános nyilvántartásába veszik. Cége referens marad mindaddig, amíg Ön meg nem szünteti az Elismerést, vagy ha már nem felel meg a feltételeknek.

A megbízott szponzor kötelezettségei

Ön, mint felhatalmazott szponzor, tájékoztatási kötelezettsége van. E kötelezettség értelmében a felhatalmazott szponzornak négy héten belül értesítenie kell az IND-t a helyzet bármely változásáról. A változások a külföldi állampolgár státuszához és az elismert szponzorhoz köthetők. Ezeket a változásokat az értesítési űrlap használatával jelentheti az IND-nak.

Ezen túlmenően, mint felhatalmazott szponzor, köteles a külföldi állampolgárra vonatkozó információkat megőrizni nyilvántartásában. Ezt az információt öt évig meg kell őriznie attól az időponttól számítva, amikor megszűnik a külföldi állampolgár meghatalmazott szponzora. Meghatalmazott szponzorként Önnek adminisztrációs és megőrzési kötelezettsége van. A külföldi állampolgárra vonatkozó információkat be kell tudnia nyújtani az IND-hez.

Továbbá, mint felhatalmazott szponzor, kötelessége gondoskodni a külföldi állampolgárral szemben. Például tájékoztatnia kell a külföldi állampolgárt a beutazás és tartózkodás feltételeiről, valamint az egyéb vonatkozó előírásokról.

Felhatalmazott szponzorként Ön is felelős a külföldi állampolgár visszatéréséért. Mivel a külföldi állampolgár eltartja családtagját, Ön nem felelős a külföldi állampolgár családtagjának visszaküldéséért.

Végül az IND ellenőrzi, hogy a felhatalmazott szponzor eleget tesz-e kötelezettségeinek. Ezzel összefüggésben közigazgatási bírságot szabhat ki, vagy a szponzori elismerést felfüggesztheti vagy visszavonhatja az IND.

A szponzorként való elismerés előnyei

Ha cégét szponzorként ismerik el, ez bizonyos előnyökkel jár. Elismert szponzorként nem köteles évente minimális vagy maximális számú pályázatot benyújtani. Ezenkívül kevesebb igazoló dokumentumot kell benyújtania a jelentkezési laphoz, és online igényelhet tartózkodási engedélyt. Végül az a cél, hogy két héten belül döntsenek egy elismert szponzori pályázatról. Így a szponzorként való elismerés megkönnyíti a külföldi munkavállalók tartózkodási engedély iránti kérelmét.

Ügyvédeink a bevándorlási jog szakértői, és szívesen adnak tanácsot. Segítségre van szüksége a szponzori elismerés kérelméhez, vagy van még kérdése a cikk elolvasása után? Ügyvédeink a Law & More több mint hajlandóak segíteni neked.

Law & More